• 081-893-5552
  • sale@khinlomchomsaphan.com
ให้บริการทุกวัน เวลา 19.00-20.30 น.

ประวัติเรือสองฝั่งคลอง

ก่อนที่จะมาเป็น “สองฝั่งคลอง” อย่างทุกวันนี้ เรือลำนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานนับหลายสิบปี ตั้งแต่สมัยที่การสัญจรทางน้ำ เป็นการคมนาคมที่สำคัญและสะดวกมากกว่าการใช้ถนนในยุคปัจจุบัน ซึ่งเรือสองฝั่งคลองได้ทำหน้ำที่เป็นเรือเมล์ ที่เรียกกันว่าเรือเขียว หรือ เรือแดง เป็นเรือรับจ้างขนทั้งสินค้าและผู้คนระหว่าง อ.เสนา จ.อยุธยา ถึง เขตพระนคร (หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน) ที่ท่าเตียน ต่อมา บริษัท บัดดี้ กรุ๊ป จำกัด ได้เป็นเจ้าของเรือลำนี้ จึงทำการปรับปรุงโดยคงเอกลักษณ์ภายนอกและภายในลำเรือไว้ เพื่อให้ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสมนต์เสน่ห์ของศิลปะไทยในสมัยก่อน ซึ่งผสมผสานกับศิลปะยุโรป แนวโคโลเนียล ทำให้บรรยากาศล่องแม่น้ำเจ้าพระยามีความรื่นรมย์มากยิ่งขึ้น บัดนี้ สองฝั่งคลอง พร้อมให้บริการลูกค้าในหลายรูปแบบ ทั้งดินเนอร์, ทัวร์ไหว้พระ และ การเหมาเป็นกลุ่ม ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่ลูกค้าต้องการ พร้อมเปิดบริการเต็มรูปแบบ