• 081-893-5552
  • sale@khinlomchomsaphan.com

พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม อารามสำคัญที่ควรชมในยามค่ำคืน

  • พาเที่ยววัดอรุณราชวราราม วัดสำคัญของประเทศไทย
7 กุมภาพันธ์ 2021

พระปรางค์ วัดอรุณราชวราราม อารามสำคัญที่ควรชมในยามค่ำคืน

                พระปรางค์สูงใหญ่ประดับด้วยชิ้นส่วนภาชนะดินเผาและเครื่องเคลือบต่างๆ ที่ตั้งสง่า โดดเด่นอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาย่านบางกอกใหญ่ ฝั่งธนบุรี เป็นเหมือนภาพแทนของกรุงเทพมหานครที่เมื่อถามใครต่อใครในกรุงเทพหรือย่านฝั่งธนบุรีแต่ละคน คงไม่มีใครไม่รู้จักกัน พระปรางค์องค์นี้เป็นเจดีย์ประธานของวัดสำคัญแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสิน รวมไปถึงเกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรีด้วย

                พระปรางค์องค์นี้ได้แก่ พระปรางค์ของวัดอรุณราชวราราม หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า “วัดแจ้ง” นั่นเอง โดยมูลเหตุที่เรียกวัดแห่งนี้ว่าวัดแจ้ง ก็มาจากในสมัยกรุงธนบุรี บริเวณวัดแจ้งแห่งนี้เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกไพร่พลมาถึงธนบุรี และได้ขึ้นจากท่าน้ำบริเวณหน้าวัดแห่งนี้ในยามรุ่งสางหรือตอนฟ้าแจ้งพอดี ท่านได้เสด็จขึ้นนมัสการพระเจดีย์ธาตุที่ประดิษฐานอยู่ แล้วโปรดให้ขนานนามวัดแห่งนี้เป็นวัดแจ้งนั่นเอง

 

ดินเนอร์บนเรือเจ้าพระยา พร้อมวิววัดอรุณ

cr' https://today.line.me/

 

                ถึงอย่างไร ในเรื่องที่มาของนามวัดนั้นในปัจจุบัน มีนักวิชาการเสนอข้อสันนิษฐานที่แตกต่างกันไป ดังปรากฏว่าชื่อวัดแจ้งนั้นอาจจะเป็นชื่อที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ดังปรากฏหลักฐานในเพลงยาวหม่อมเจ้าภิมเสน ซึ่งแต่งขึ้นสมัยอยุธยาเรียกวัดนี้ว่าวัดแจ้งแล้ว บางก็ว่าชื่อวัดแจ้งนั้นอาจจะมีที่มาจากภาษาจีนแบบฮกเกี้ยน ในคำว่า “เจิ้ง” ก็เป็นไปได้เช่นกัน ในส่วนขององค์พระปรางค์อันเป็นสิ่งก่อสร้างหลักของวัดนั้น ตามประวัติการก่อสร้างพระปรางค์องค์นี้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2 ต่อจนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 จึงแล้วเสร็จ โดยสร้างขึ้นหุ้มองค์พระปรางค์เดิมที่มีมาอยู่แล้วแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยา เมื่อสร้างจนแล้วเสร็จรัชกาลที่ 3 ทรงมีพระราชศรัทธามาก จึงถอดยอดพระมหามงกุฏถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระปรางค์ด้วย ดังปรากฏข้อความในพงศาวดารทั้งในรัชกาลที่ 2 และในรัชกาลที่ 3 เป็นหลักฐาน

                จากรูปแบบและแผนผังขององค์พระปรางค์ยังสะท้อนถึงความคิดเรื่องคติไตรภูมิอย่างชัดเจน โดยให้พระปรางค์ประธานนั้นเป็นเสมือนเขาพระสุเมรุและให้พระปรางค์บริวารทั้ง 4 องค์ที่อยู่รายล้อมเป็นเสมือนทวีปทั้ง 4 มีมณฑปตามด้านเป็นเสมือนกับที่พำนักของท้าวจตุโลกบาล ผู้รักษาทิศทั้งสี่ อันเป็นไปตามที่คัมภีร์ไตรภูมิกถาได้ระบุไว้อย่างชัดเจน

 

ล่องเรือเจ้าพระยา ชมวิววัดอรุณ

cr' https://thai.tourismthailand.org/

 

                ดังนั้น ทั้งจากรูปแบบและคติความเชื่อของพระปรางค์ ได้สะท้อนถึงความรู้ด้านศิลปกรรมและวัฒนธรรมที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลายาวนานในประเทศไทย ถ่ายทอดจากสมัยอยุธยาสู่รัตนโกสินทร์ ทำให้พระปรางค์เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อันสะท้อนถึงความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี ความน่าสนใจอื่นๆขององค์พระปรางค์ยังปรากฏเห็นได้จากองค์ประกอบอื่นๆอีกมากมาย ดังเช่น บริเวณส่วนฐานของพระปรางค์มีประติมากรรมประทับที่ควรค่าต่อการชม รูปยักษ์แบก ลิงแบกที่ประดับอยู่บริเวณฐานของพระปรางค์ในแต่ละชั้น ในที่นี้รวมไปถึงรูปกินรี กินนอน ซึ่งพบเห็นได้ยากในรูปแบบของพระปรางค์องค์อื่นๆ ความสวยงามวิจิตรตระการตาจากความอลังการนี้เป็นที่ประจักษ์ต่อแขกผู้มาเยือนนานาประเทศ ส่งผลให้วัดอรุณราชาวรารามเป็นสถานที่ที่ชาวต่างประเทศ เมื่อได้มาเยือนกรุงเทพมหานครแล้ว ต้องมาเยี่ยมชมให้ได้นั่นเอง

                ถึงอย่างไร การเที่ยวชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของพระปรางค์วัดอรุณนั้น ในระยะใกล้หรือบนภาคพื้นดินก็อาจจะทำให้ไม่ได้เห็นทิวทัศน์หรือทัศนียภาพในภาพกว้างที่งดงามมากนัก การล่องเรือชมองค์พระปรางค์จึงทางเลือกหนึ่งที่สามารถเพลิดเพลินไปกับความอลังการจากมรดกสถาปัตยกรรมไทยนี้ได้ ยิ่งได้ชมองค์พระปรางค์ในยามค่ำคืนผนวกกับสายลมเย็นๆที่พัดผ่านร่างกายและอาหารอร่อยๆด้วยแล้ว รับรองได้เลยว่าสุขใดไหนจะเทียมคงไม่มีเป็นแน่แท้

                ทั้งนี้ ในเส้นทางการเดินเรือของเรา “สองฝั่งคลอง” วัดอรุณราชวราราม ถือเป็นจุดหนึ่งในหลายๆจุดสำคัญที่เรือของเราจะล่องผ่าน คุณที่ไม่อยากพลาดประสบการณ์กินลมชมวิวทิวทัศน์กรุงเทพสุดพิเศษที่มีพระปรางค์ใหญ่โตและเก่าแก่ นับเป็นสัญลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมสำคัญของไทย และเป็นแลนด์มาร์คทุกคนตั้งตารอให้เรือแล่นผ่าน พูดมาขนาดนี้แล้วรีบสำรองที่นั่งล่องเรือเจ้าพระยา พร้อมวิวพระปรางค์วัดอรุณในยามค่ำคืนได้ที่ 081-893-5552 หรือ Line @sfkcruise