• 081-893-5552
  • sale@khinlomchomsaphan.com

สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

  • เทิดพระเกียรติสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

หากคุณยุ่งเยิงจากการทำงาน แล้วรู้สึกอยากผ่อนคลาย อยากรับลม ชมวิว ลองพาตัวเองมาเดินเล่นบนสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า ชมทิวทัศน์เกาะรัตนโกสินทร์ ในยามเย็น ก็ทำให้ร่างกายของคุณผ่อนคลายหย่อนหัวใจ ได้ไม่น้อยเลยทีเดียว สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเป็นหนึ่งใน สะพาน สำคัญของ กรุงเทพฯ ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าระหว่างเขตพระนคร ฝั่งพระนคร กับเขตบางพลัดและเขตบางกอกน้อย ฝั่งธนบุรี สะพานแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเมื่อ พุทธศักราช 2514 สองฝั่งของสะพานเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่สวยงาม  ความน่าสนใจของชื่อสะพานนี้ คือเป็นสะพานที่อัญเชิญพระนามของ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นชื่อของสะพาน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากพื้นที่ของสะพานทางฝั่งพระนครนั้นเคยเป็นเขตของพระราชวังบวรสถานมงคล

สะพานปิ่นเกล้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าระหว่างเขตพระนคร (ฝั่งพระนคร) กับเขตบางกอกน้อย (ฝั่งธนบุรี) กรุงเทพมหานคร โดยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่น ในการสำรวจออกแบบสะพาน และให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลไทย